Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 05-8587  
EBF nummer:
kenmerk 21  
Datum uitspraak:
15-11-2005  
Titel:
Tijdelijke huurovereenkomst / geen be?indiginggrond  
Kern:

Samenvatting:
De kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen grond is voor be?indiging van een tijdelijke huurovereenkomst.

Huurders hebben met verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst voor ??n jaar gesloten. In de huurovereenkomst staat een datum waarop de huurovereenkomst eindigt, dit is tevens de ontruimingsdatum.
Verhuurder schrijft huurders aan tot opzegging van de huur. Huurders gaan hiermee echter niet akkoord.

Verhuurder vordert vaststelling van be?indiging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Verhuurder geeft hierbij aan dat de huurovereenkomst impliciet een be?indigingsovereenkomst bevatte en dat het duidelijk ging om een huurovereenkomst van ??n jaar. Subsidiair voert verhuurder aan de woning dringend nodig te hebben voor eigen gebruik.

Kantonrechter oordeelt dat een huurovereenkomst met daarin een impliciete be?indigingsovereenkomst opgenomen niet gesloten kan worden bij het aangaan van de huurovereenkomst, dit is in strijd met de aard en de strekking van de overeenkomst.
Vordering tot be?indiging van de huurovereenkomst is dan ook niet toewijsbaar.
De Kantonrechter geeft aan dat verhuurders geen vordering tot vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt hebben ingesteld. Bovendien zijn er geen bijzondere omstandigheden gesteld noch gebleken voor dringend eigen gebruik. Hierdoor is de vordering tot ontruiming op grond van dringend eigen gebruik ongegrond.

Rechter:
mr. E. Pennink  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug