Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KG-052153  
EBF nummer:
kenmerk 22  
Datum uitspraak:
17-11-2005  
Titel:
Huurovereenkomst is niet op rechtsgeldige wijze be?indigd / onvoldoende bewijs voor be?indiging / illegale ontruiming / huisvredebreuk  
Kern:

Samenvatting:
De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst niet op een rechtsgeldige manier is be?indigd.

Huurder huurt een woning van verhuurder, de verhoudingen tussen partijen zijn niet optimaal.
Verhuurder zegt de huurovereenkomst op, de verklaring/ dagvaarding zou volgens huurder vals zijn. De vordering tot be?indiging van de huur is bij vonnis afgewezen.
Verhuurder is een huurovereenkomst aangegaan die betrekking heeft op de woning van huurder met een andere partij die de vierde verdieping van het pand bewoonden.

Huurder stelt dat de woning is ontruimd en in gebruik is genomen door de nieuwe huurders zonder dat zij hiervan op de hoogte is gesteld. Huurder heeft de huur nooit opgezegd en wil dit ook niet. De sloten zijn veranderd en alle persoonlijke spullen zijn verdwenen. Volgens huurder is er sprake van een aanstoot gevend geval van eigenrichting. Verhuurder zou zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal met braak.

De verhuurder stelt dat de huurovereenkomst tegen betaling van een afkoopsom van ? 3.000 en met kwijtschelding van de achterstallige huurpenningen met wederzijds goedvinden is be?indigd. De nieuwe huurders van de woning zijn hier getuigen van.

De kantonrechter is van oordeel dat het onwaarschijnlijk is dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden is be?indigd en dat huurder zelf haar woning zou hebben ontruimd. Hij geeft aan dat het opmerkelijk is dat de regeling van de afkoopsom niet op papier is gezet en dat er geen kwitantie is opgemaakt. Bovendien was er geen sprake van een huurachterstand, dat er dus een regeling is getroffen waarbij de huurachterstand werd kwijtgescholden is niet logisch.
Aan de getuigenverklaringen kan geen doorslaggevende waarde worden gehecht daar zij een eigen belang hebben bij de be?indiging van de huurovereenkomst omdat zij zelf de woning willen betrekken.
De kantonrechter oordeelt dat er niet voldoende bewijs bestaat dat de gestelde regeling daadwerkelijk is getroffen. Hierdoor heeft de be?indiging van de huurovereenkomst niet op rechtsgeldige manier plaats gevonden. Huurder is nog steeds de rechtmatige huurder van de woning.

Rechter:
mr. A.J. Beukenhorst  
Gemachtigde:
 
Instantie:
kort geding  
Winnaar:
 
 
  Terug