Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
rolnummer: 28535/04  
EBF nummer:
OZP 0466  
Datum uitspraak:
28-01-2005  
Titel:
Achteraf toetsen huurprijs / schaarste aan huurwoningen geen reden voor te hoge huurprijs  
Kern:

Samenvatting:
De kantonrechter te Amsterdam heeft een vordering van huurders wat betreft terugbetaling van teveel betaalde huur toegewezen.

Huurders hebben tijdelijk een woning gehuurd, van 14 september 2001 t/m 31 mei 2002 tegen een huurprijs van ? 816 per maand. Tevens hebben huurders een bedrag van ? 272 aan bijkomende kosten betaald.
Huurders hebben de huurcommissie verzocht uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. De huurcommissie stelt vast dat een huurprijs van ? 314 per maand met ingang van 14 september 2001 redelijk is. Tevens heeft de huurcommissie de betalingsverplichting van de bijkomende kosten vastgesteld op nihil.

Huurders vorderen het teveel aan huur betaalde geld terug.

Verhuurder voert aan dat hij door omstandigheden genoodzaakt was de woning tijdelijk te verhuren en dat huurders akkoord zijn gegaan met de huurprijs en dat zij een andere soortgelijke woonruimte tegen een lagere prijs op een korte termijn niet hadden kunnen krijgen. Verhuurder vindt dat de vordering van huurders tot vaststelling van een verlaging de huurprijs onbehoorlijk en onredelijk is.

De kantonrechter oordeelt dat het wet uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om de huurprijs en bepaling van de vergoeding voor bijkomende kosten achteraf te toetsen. De kantonrechter geeft aan dat ?schaarste aan huurwoningen er niet toe mag leiden dat huurprijzen en vergoedingen voor bijkomende kosten worden overeengekomen waarvan de hoogte niet voldoet redelijke, in de wetgeving nader gepreciseerde maatstaven.?
De kantonrechter acht de toepassing van de vordering van huurders in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar.
De vordering is toewijsbaar, de kantonrechter veroordeelt verhuurder tot het betalen van ongeveer ? 6.000 aan huurders.

Rechter:
mr. S.G. Ellerbroek  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug