Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 0613668  
EBF nummer:
00050614  
Datum uitspraak:
04-04-2007  
Titel:
Stookkosten/KWR-methode  
Kern:
De KWR-methode mag niet in elk willekeurig geval toegepast worden. Er moet eerst aannemelijk worden gemaakt dat de metingen van de meters ondeugdelijk zijn.

Samenvatting:
De huurders huren van de verhuurder een woning. De huurders hebben de huurcommissie verzocht een uitspraak te doen over de servicekosten over de periode 1 oktober 2003 tot 1 januari 2005. De huurcommissie is op een bedrag gekomen van ? 1711,60 aan stookkosten in de bovengenoemde periode terwijl de verhuurder de huurders een bedrag van ? 1947.14 in rekening heeft gebracht. Volgens de kwalitatieve woningregistratie methode zouden de stookkosten in de bovengenoemde periode op ? 1476,06 moeten uitkomen.

Verhuurder stelt dat de huurders over de periode 1 oktober 2003 tot 1 januari 2005 aan stookkosten ? 1947,14 verschuldigd zijn. De verhuurder stelt dit op grond van het rapport van voorbereiden onderzoek dat ten behoeve van de huurcommissie is opgesteld.

De huurders verweren zich tegen deze vordering en claimen dat de huurcommissie terecht de kwalitatieve woningregistratie methode heeft gebruikt om de uitkomst van de meters van de verhuurder te matigen.

De kantonrechter stelt dat niet aannemelijk is geworden dat de metingen afkomstig van de warmtemeters ondeugdelijk zijn. Op grond van dit gegeven mag er niet zomaar afgeweken worden van de metingen aan de hand van de KWR-methode. Ook stelt de kantonrechter dat het bedrag dat in rekening is gebracht door de verhuurder vrij realistisch is en dus niet de te hoge kant is.

De verhuurder wordt in zijn gelijk gesteld en de kantonrechter veroordeeld de huurder over te gaan tot het betalen van ? 1947,14 en de proces kosten.

Rechter:
C. vond Meyenfeldt  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug