Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 09-816  
EBF nummer:
ASD 09-10  
Datum uitspraak:
25-08-2009  
Titel:
Verhuurdersverklaring nieuwe woonruimte.  
Kern:
Door de negatieve verklaring van de huidige verhuurder weigert de nieuwe verhuurder aan de huurders om de nieuwe woning te huren. De huurders eisen nu een lege/schone verklaring van hun oude verhuurder. De verhuurder weigert deze, valse, verklaring af te geven aan de huurders. De rechter wijst de eis van de huurder af.

Samenvatting:
De huurders die nu hun woning huren van hun huidige verhuurder hebben een verhuurdersverklaring aangevraagd omdat zei een woning willen huren bij een andere verhuurder. Deze nieuwe verhuurder verlangt deze verklaring, op grond van deze verklaring heeft de nieuwe verhuurder de woning aan de huurders geweigerd. Van weg overlast zijn de huurders gedagvaard, de procedure is met mediation afgerond. De huurder is niet veroordeeld.
De huurders eisen nu op straffe van een dwangsom de verhuurder te veroordelen tot afgifte van een schone verhuurdersverklaring, dan wel te bepalen dat de verhuurder een verklaring afgeeft waar in staat dat zei niet voor overlast zijn gedagvaard.

De verhuurder weigert aan deze eis te voeldoen. De verhuurder stelt dat de verklaring naar waarheid moet worden in gevuld. De verklaring is heel gebaseerd op de waarheid. De verhuurder is wel bereid om er nog een toelicht aan toe te voegen, lees na 2008 geen overlast meer en via mediation is de procedure afgrond.

De rechter oordeelt dat de eis van de huurder geen stand houdt, de verhuurdersverklaring moet naar waarheid worden ingevuld. Dit is ook gebeurd, de verhuurder heeft voldaan aan zijn verplichting en het verzoek van de huurder. De vordering van de huurders wordt afgewezen en ze worden veroordeeld in de proceskosten.

Rechter:
A.W.J. Ros  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug