Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 09-331  
EBF nummer:
OOS 09-25  
Datum uitspraak:
20-01-2010  
Titel:
Incassoprocedure, weigering terugbetaling waarborgsom en onverschuldigd betaalde huur.  
Kern:
Huurder zegt de huurovereenkomst op en wil het borg terug en een maand huur die de huurder 2 maal had voldaan. Dit wil de verhuurder niet terug betaald. De rechter oordeelt dat de eis van de huurder redelijk is verhuurder hem onvoldoende heeft weersproken. De eis van de huurder wordt toegewezen.

Samenvatting:
Huurder eist de borg en de onverschuldigde huur over de maand januari terug. Huurder heeft de huurovereenkomst op gezegd en in de maand januari twee maal voldaan.
De huurder vordert de verhuurder tot het betalen van 973,66 euro. Dit staat voor 178,50 euro uit buitengerechtelijk kosten.

De verhuurder heeft voor de eis al een deel van de borgsom terug betaald (475,- euro) en weigert ook na sommatie de rest van het bedrag over te maken.
De verhuurder stelt dat hij 50, - euro in mag houden voor de schoonmaak kosten die hij moet maken. De huurster heeft nooit de gemeenschappelijk ruimte van de woning schoon gemaakt, hier moet hij nu kosten voor maken. De verhuurder stelt dat de tweede betaling voor de maand huur van januari als ?goodwill? betaling is overgemaakt, dit zal hij dus niet terug betalen.

De huurder ontkend dit en betwist dat zei de gemeenschappelijke niet zou hebben schoon gemaakt. En betwist dat er een ?goodwill? overeenkomst is overeengekomen en dat de huurder deze wilde betalen.

De rechter beoordeeld dat onvoldoende is weersproken dat het gevorderde bedrag niet zou kloppen dus deze wordt toegewezen.
De rente eis en de incassokosten zijn redelijk.
De verhuurder wordt veroordeeld tot betalen van het ge‰iste en veroordeeld in de kosten van het geding.

Rechter:
J. van Andel  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug