Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
435363 /  
EBF nummer:
FOV 09-39  
Datum uitspraak:
03-09-2009  
Titel:
Huurbeding, ontruiming huurders vanwege het niet nakomen van de financi‰le verplichtingen van de verhuurder.  
Kern:

Samenvatting:
Verhuurder kan niet meer aan zijn hypotheek verplichtingen voldoen. Dit leidt er toe dat de bank die de hypotheek heeft verstrekt genoodzaakt is de woning tijdens een gedwongen veiling te verkopen. Echter heeft de eigenaar-bewoner/verhuurder het pand ook verhuurd, dit was zonder toestemming van de hypotheek verstrekker en eist daarom bij de rechter dat de huurder worden ontruimd. De waarde van het pand is met verhuring later dan bij lege oplevering, omdat de verhuurder geen toestemming had om de woning te verhuurder wijst de rechter de ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woningen toe. Echter vind deze ontruimen en ontbinding enkel plaats als de veiling doorgang moet vinden. Indien verhuurder/eigenaar en de bank er onderling uit komen vervalt de ontruimingsbevoegdheid.
De rechter geeft voor de ontruiming een termijn van 3 maanden na de dagtekening vonnis en spreek geen kosten veroordeling uit.

Rechter:
M.Y.C. Poelmann  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector civiel recht  
Winnaar:
geen  
 
  Terug