Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
975425 CV  
EBF nummer:
Geen  
Datum uitspraak:
19-05-2008  
Titel:
Deskundigen onderzoek tijdens rechtzaak voor vaststelling huurprijs volgens de monumenten methode.  
Kern:

Samenvatting:
Verhuurder en huurder hebben een conflict over de redelijke huurprijs, het betreft een monumentale woning die verbouwd is om weer aan de standaarden van vandaag te voldoen. De zaak komt bij de rechter en de rechter besluit om een onderzoek te laten uitvoeren door een deskundige. Deze deskundige heeft een rapport opgemaakt waaruit blijkt hoe hoog de maximaal redelijk huurprijs voor de woning is aan de hand van de monumentenmethode.
De verhuurder heeft een voorschot van 1.249,50 euro aan de griffier moeten betalen voor de bekostiging van de deskundige. De uiteindelijk kosten bedroegen 1.200, - euro dus het voorschot van de verhuurder was dekkend.
Uit het onderzoek komt naar voren de maximaal redelijk huurprijs van de woning 289,85 euro per maand bedraagt. Geen van de partijen tekent hier tegen bezwaren aan. De rechter stelt de huurprijs dan ook per 11 november 2003 vast op 289,85 euro per maand.

Rechter:
M.C. Scholten  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug