Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1021975 C  
EBF nummer:
OOZ 09-01  
Datum uitspraak:
00-00-0000  
Titel:
Hogerbereoep. Onderhoudsprocedure, verhuurder verkoopt de woning gedurende de rechtzaak.  
Kern:
Procedure wordt stopgezet nadat de verhuurder de woning verkoopt tijdens het geding. Het heeft geen zin om nog door te procederen omdat er nu een nieuwe verhuurder is. Verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten. De huurder blijft echter zitten met onderhoudsgebreken.

Samenvatting:
Huurder is een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie gestart. Hierbij zijn een aantal onderhoudsgebreken geconstateerd. Tijdens de zitting kon de huurder niet aanwezig zijn, verhuurder heeft hier verklaard dat de zei hiervan op de hoogt zijn maar dat de huurder de reparatie hiervan tegenhoud. De Huurcommissie besluit daarom om geen huurverlaging uit te spreken maar de onderhoudsgebreken zijn erkend. De huurder gaat hier tegen in beroep bij de kantonrechter.

De huurder eist bij de rechter dat de huurverlaging op basis van gebreken alsnog wat toegewezen. Dat de huurder niet mee wil werken ontkend hij ook, de verhuurder wil een zeer grote en ingrijpende renovatie uitvoren, hier heeft de huurder geen behoefte aan. Huurder eist enkel verstel van de gebreken.

De verhuurder verweerd zich hier tegen, de huurder wil geen toestemming geven voor de werkzaamheden.

Tijdens de procedure laat de verhuurder aan de rechter weten dat de woning is verkocht en dat de verhuurder geen verhuurder meer is. Het voortzetten van de procedure heeft geen zin meer.

De rechter heeft tot dan toe allee beslissingen aangehouden. De zaak wordt stop gezet en de verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Rechter:
H.M. Patijn  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Geen  
 
  Terug