Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 10-393  
EBF nummer:
OZ 10-61  
Datum uitspraak:
00-00-0000  
Titel:
Hogerberoep onderhoudsprocedure, verhuurder is niet eens met toegewezen huurverlaging vanwege gevolgschade van lekkage bij de bovenburen.  
Kern:

Samenvatting:
Huurder heeft een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie gestart. Huurder heeft namelijk in zijn woning last van lekkage en de daarbij horende sporen. De Huurcommissie rapporteur stelt vast dat er gevolg schade is van een lekkage die is ontstaan bij de balkon van 2 of 3 hoog. De rapporteur vermeld het niet onder de kop C gebrek. Tijdens de zitting wordt het gebrek wel als een C gebrek beoordeeld, de huurprijs wordt tijdelijk verlaagd vanaf de datum1 juni 2009 en de voorgesteld huurprijsverhoging wordt als niet redelijk beoordeeld en afgewezen.

Hier gaat de verhuurder tegen in beroep en eist bij de rechter dat de huurprijs niet wordt verlaagd en de huurverhoging wordt toegekend. De gebreken waar over gesproken wordt is namelijk niet in de woning van de huurder zelf maar in een boven gelegen woning. Dit leid volgens de verhuurder er toe dat er geen huurverlaging kan worden uitgesproken.
De verhuurder heeft in de tussen tijd de oorzaak van de lekkage verholpen, ze hebben een bak geplaats waar het water wordt opgevangen. Deskundigen hebben verklaard dat dit een tijdelijk oplossing is na verloop van tijd zal de opvangbak ook gaan lekken en keert de lekkage weer terug.

De rechter is van oordeel dat hier wel degelijk spreke is van een gebrek. De oorzaak van de lekkage is niet in de woning van de huurder maar de gevolgschade wel. Van deze schade ondervind de huurder last en is de toewijzing van de tijdelijk huurverlaging van de Huurcommissie gegrond. De rechter stelt de periode van de huurverlaging vast van 1juni 2009 t/m 5 mei 2010. Per 5 mei 2010 is de gevolgschade in de woning hersteld.
De rechter besluit tot een kostencompensatie van de beide partijen, ieder draag zijn eigen kosten.

Rechter:
A.W.L. Ros  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug