Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1181962 K  
EBF nummer:
OZ 10-53  
Datum uitspraak:
00-00-0000  
Titel:
Kortgeding tegen verstekvonnis ontbinding van de huurovereenkomst. De ontbinding was al toegewezen aan de verhuurder.  
Kern:
De (onder)verhuurster stelt de woning van huurder dingend nodig te hebben en verzoekt bij de rechter ontbinding huurovereenkomst, wordt toegewezen via verstek vonnis, de huurder heeft niet gereageerd. De huurder gaat na deze uitspraak in beroep en betwist dat de verhuurster de woning echt zal gaan bewonen. De rechter oordeelt dat die niet aannemelijk is gemaakt en vernietigd het verstekvonnis.

Samenvatting:
Verhuurder verhuurt haar woning onder, zelf woont de verhuurster in Spanje en heeft daar een eigen kinderopvang, 2 kinderen, haar man werkt internationaal en is daarom bijna nooit in Nederland.
De verhuurster eist dat het huurcontract met de huurder wordt ontbonden, de verhuurder heeft de woning zelf weer nodig. Zij komt weer in Nederland werken, bedrijf in Enschede en wil met haar kinderen weer terug op de woning tevens moet zij voor een medische behandeling terug naar Nederland om in het UMC te worden behandeld. In verstek vonnis is deze eis aan de verhuurder toegewezen, het huurcontract wordt ontbonden voor dringend eigen gebruik.

De huurder is in beroep gegaan tegen verstekvonnis middels een kort geding. De huurder heeft zijn bedenkingen of de verhuurder de woning wel daadwerkelijk gaat bewonen. De woning is een zolderwoning die zeer klein is en niet geschik voor bewoning met 2 kinderen. De verhuurder stelt dat de kinderopvang slecht loopt maar geeft niet aan dat de verhuurder haar banden hier mee gaat verbreken. De huurder betwist ook dat voor de medische behandeling in het UMC de verhuurster de woning tot haar beschikking moet hebben. Tot slot is het dienstverband in Enschede al met een maand opgeschoven omdat de verhuurster nog geen woonruimte heeft. De huurder eist bij de rechter de vernietiging van het verstek vonnis en in conventie een verhuiskostenvergoeding van vijfduizend euro en een voorschot bedrag van 30.000, - euro indien de verhuurder de woning niet zelf gaat bewonen.

De rechter oordeelt dat door het voorgaande niet aannemelijk is gemaakt dat de verhuurster de woning zelf dringend nodig heeft voor eigen gebruik en dat de overeenkomst op deze grond moet worden be‰indigd. De rechter vernietigd het verstek vonnis, wijst het meer en andere af en veroordeeld de verhuurder in de kosten van het geding, met uitzondering van de dagvaardingskosten deze kosten waren niet gemaakt als de huurder direct had gereageerd.

Rechter:
H.M. Patijn  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug