Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1150703 C  
EBF nummer:
OZ 10-32  
Datum uitspraak:
00-00-0000  
Titel:
Incasso procedure, huurachterstand huurder betaald binnen de sommatie termijn, verhuurder eist als nog de gevorderde incassokosten.  
Kern:
Na sommatie betaalt de huurder de achterstallige huur. De verhuurder wil toch de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en eist dit bij de kantonrechter. De rechter oordeelt dat de huurder binnen de gestelde termijn de achterstallige huur heeft overgemaakt en wordt de eis van de verhuurder afgewezen.

Samenvatting:
Huurder en verhuurder zijn in het huurcontract overeengekomen dat de huurder voorafgaande aan de maand de huurpenningen aan de verhuurder betaald. In de maand november heeft de huurder nog niet voor december betaald. De verhuurder stuurt de huurder een herinnering plus aankondiging incassostappen uitgevoerd door derden. Dit schrijven was gedateerd 14 december op echter pas ontvangen op 21 december. De huurder heeft op 23 december de achterstallige huur voldaan, exclusief de incasso kosten van 37,02 euro.

De verhuurder eist nu bij de rechter dat de huurder wordt veroordeeld in het betalen van de buitenrechtelijk- (en proces)kosten gemaakt door de verhuurder.

Huurder gaat hier tegen in bezwaar.

De rechter oordeelt dat de huurder heeft binnen 5 dagen na ontvangen van de brief de betaling voldaan. In december is het gebruikelijk dat door de enorme drukte de post er langer over doet. De huurder was in feiten op tijd met de betaling, de betaling was echter eerst foutief weg geboekt in januari 2010.
De rechter wijst de eis van de verhuurder af, de huurder heeft binnen de aangegeven periode de achterstallige huur ingehaald. Echter adviseert de rechter de huurder om voortaan op tijd de huur te betalen, om deze situaties te voorkomen. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Rechter:
G.C. Boot  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug