Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1094276 C  
EBF nummer:
OZ 09-48  
Datum uitspraak:
00-00-0000  
Titel:
Verhuurder verwijderd/verplaats de zolder berging van begaande grond, huurder eist terugplaatsing plus vrije toegang. Tevens eist de huurder medehuurderschap voor partner.  
Kern:
Berging wordt ontrokken door de verhuurder, de huurder eist deze op last van een dwangsom terug. Tevens verzoekt de huurder tot de toewijzing van medehuurderschap, wordt toegewezen. De berging moet ook weer ter beschikking worden gegeven aan de huurder, de bering is terug te leiden naar de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder.

Samenvatting:
Verhuurder verbouwd de zolder verdieping. Hierbij worden de latten zolderbergingen verwijderd, voor de 1e t/m de 3e etage worden onvrije bergingen gerealiseerd boven de nieuwe woning op de 4e etage gerealiseerd. De begaande grond krijgt geen nieuwe bergingen en ook geen toegang tot die ruimte.

De huurster eist bij de rechter dat zij weer vrije toegang krijgt tot haar bergruimte. Deze was al sinds 25 jaar in haar gebruik en is haar ontnomen. Dit alles op laste van een dwangsom op te leggen door de rechter. Als extra eis eist ze ook direct medehuurderschap voor haar partner.

Verhuurder verweert zich hier tegen en stelt dat de begaande eigenlijk bedrijfsruimte is en gebruikt dient te worden als atelier/woning. Dat de woning genoeg ruimte bied voor het bergen van eigen spullen en dat in het huurcontract niet staat opgenomen dat de woning over een aparte latten berging beschikt.

De rechter oordeelt dat overeengekomen is dat de benedenwoning over een berging beschikt. Gebiedt de verhuurder om binnen 7 dagen na dagtekening vonnis de berging terug te geven aan de huurder. Op straffe van een dwangsom van 200, - euro per dag met een maximum van 20.000, - euro. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten en de kost gemaakt door de huurder.
Tevens wordt de medehuurderschap toegewezen aan de huurder.

Rechter:
O.J. van Leeuwen  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug