Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
414756  
EBF nummer:
PPF1201  
Datum uitspraak:
13-04-2012  
Titel:
Belastingdienst mag (nog) geen inkomensverklaring verstrekken aan verhuurder  
Kern:
Vooruitlopend op wetswijziging verstrekt belastingdienst al inkomensverklaring aan verhuurders. Mag niet van rechter: schending privacy huurders.

Samenvatting:
Vier huurders maken bezwaar tegen het verstrekken van een inkomstenverklaring door de belastingdienst aan de verhuurder. Dit gebeurt al vooruitlopend op de invoering van een wet die dit moet regelen. Ze eisen in kort geding dat de Staat hier mee ophoudt en vragen de rechter te bepalen dat de gegevens niet rechtmatig zijn en vernietigd moeten worden. De dag nadat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aangenomen stelt de rechtbank in Den Haag hen op 13 april 2012 in het gelijk. Daarmee is de extra huurverhoging van 5% per 1 juli 2012 voor heel Nederland onmogelijk geworden. De minister erkent dit in een brief aan de Tweede Kamer op 19 april. Pas nadat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd kan de belastingdienst de gegevens verstrekken en kunnen de verhuurders deze gebruiken voor het aanzeggen van de huurverhoging. Voor 1 juli 2012 is dat te laat.

Rechter:
Mr. P. A. Koppen  
Gemachtigde:
Harmen Meijerink  
Instantie:
Rechtbank Den Haag  
Winnaar:
alle huurders van Nederland  
 
  Terug