Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 06-23684  
EBF nummer:
BIN 0614  
Datum uitspraak:
03-07-2007  
Titel:
Ligt de verantwoordelijkheid van oorzaak schade bij huurder of verhuurder.  
Kern:
Beide partijen erkennen dat er schade aanwezig was in de badkamer. Het geschil tussen partijen gaat over wat de oorzaak is van de schimmelschade en wie daar verantwoordelijk voor is.

Samenvatting:
Huurder huurt een woning voor een bepaalde tijd. In de algemene voorwaarden is een uitgebreide regeling opgenomen over de oplevering van de woning. Op de laatste dag van de huurovereenkomst is de woning ge?nspecteerd maar partijen hebben dit niet schriftelijk vastgelegd. De kantonrechter oordeelt aan de hand van wat partijen hebben aangevoerd.

Verhuurder stelt dat de schimmelschade is ontstaan in de badkamer wegens slecht ventileren. Hij stelt dat dit de verantwoordelijkheid van huurder is, omdat er genoeg ventilatiemogelijkheden waren.
Huurder erkent de schimmelschade maar stelt dat de schade het gevolg is geweest van een slecht functionerend ventilatiesysteem. Tevens betwist huurder het bedrag aan servicekosten (?333,-). Waarop verhuurder heeft geantwoord dat de hoogte van de servicekosten niet kunnen worden betwist, omdat het een vrije sector woning betreft.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
Er is een geschil tussen partijen over wat de oorzaak is van de schimmelschade en wie daar verantwoordelijk voor is. Partijen geven allebei aan dat er schimmel in de badkamer aanwezig was. Huurder heeft geen concrete feiten aangevoerd waaruit blijkt dat het ventilatiesysteem niet goed werkte. Verhuurder heeft aangegeven dat er voldoende ramen aanwezig waren. Kantonrechter oordeelt dat er schimmel aanwezig was en dat dit te wijten is aan huurder wegens slecht ventileren van de badkamer. Door middel van een factuur van een schildersbedrijf heeft verhuurder de schade die hij heeft geleden begroot op ?785,-. De kantonrechter acht een bedrag van ?350,- redelijk.
Ook gaf verhuurder aan dat hij de woning wegens de opgelopen schade 6 weken niet heeft kunnen verhuren en wil hiervoor een bedrag van ?1532,-. De kantonrechter acht 2 weken genoeg voor herstel aan de badkamer en vind een bedrag van ?500,00 redelijk.

De huurder wil een deel van het door hem betaalde bedrag aan servicekosten terugvorderen. Verhuurder behoort ieder jaar een gespecificeerd overzicht van de werkelijke kosten te verstrekken en dit heeft verhuurder niet gedaan. De kantonrechter acht een bedrag van ?175,- aan servicekosten redelijk.

Rechter:
Mr. D.H. de Witte  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Geen van beiden en/of schikking  
 
  Terug