Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
793011 CV EXPL 06-20592  
EBF nummer:
BAA 0606  
Datum uitspraak:
27-02-2007  
Titel:
Onverschuldigd betaalde huurpenningen  
Kern:
Huurder heeft jegens verhuurder aanspraak op onverschuldigd betaalde huurpenningen. Verhuurder stelt voor om dit in termijnen te doen, maar dit vindt geen steun in de wet en regelgeving.

Samenvatting:
Bij uitspraak van de Huurcommissie is de huurprijs verlaagd naar ?147,- per maand, omdat er gebreken in de woning zijn. Huurder stelt dat hij verhuurder aanspraak heeft op een bedrag van ?9212,- aan onverschuldigd betaalde huurpenningen. De vordering is door verhuurder erkend, maar omdat zij de vordering niet in een keer kon betalen heeft zij voorgesteld om dit in termijnen te doen. Huurder heeft hier afwijzend op gereageerd. Verhuurder vindt dat huurder in gebreke blijft, omdat hij geen medewerking verleend om de gebreken te verhelpen.

Kantonrechter heeft als volgt gesproken.
Het verwijt dat verhuurder aangeeft dat huurder onvoldoende medewerking verleend om de gebreken te verhelpen neemt niet weg dat verhuurder het onverschuldigd ontvangen bedrag aan huurder moet terugbetalen. Een betalingsregeling vindt geen steun in wet en regelgeving, dus huurder mocht terecht afwijzend reageren. Kantonrechter veroordeelt verhuurder tot betaling van ?9212,- vermeerderd met de wettelijke rente tot aan de voldoening.

Rechter:
Mr. A.H. Brauerle-Hetebri  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug