Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 11-1061  
EBF nummer:
__Z1176  
Datum uitspraak:
28-12-2011  
Titel:
Onderverhuur zolder  
Kern:
VH eist ontruiming van de zolder, volgens verhuurder mag deze niet onderverhuurd zijn.

Samenvatting:
VH vordert ontruiming omdat de zolder zonder toestemming onderverhuurd zou zijn. Dit was echter een situatie die al zeker sinds de jaren veertig vorige eeuw zo is en in een toenmalige huurovereenkomst ook was vastgelegd. In recentere huurovereenkomsten is er wel een bepaling opgenomen dat de zolderkamer niet verhuurd mag worden. De rechter oordeelt dat het niet voor de hand ligt om aan te nemen dat een afspraak om niet onder te mogen verhuren ongeveer 20 jaar lang consequent ongemerkt door de hoofverhuurder kan zijn geschonden. Bij deze stand van zaken valt niet uit te sluiten dat bij ondertekening van het (standaard model) huurcontract eenvoudig is vergeten om artikel 7 daarvan -verbod op onderverhuur- te schrappen.

eiser heeft hierna een bodemprocedure gestart: z1221

Rechter:
A.W.J.Ros  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
de kantonrechter  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug