Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1308475 CV EXPL 11-42190  
EBF nummer:
OWE1115  
Datum uitspraak:
11-07-2012  
Titel:
vordering huurverhoging verhuurder wegens niet behalen van redelijk rendement uit exploitatie  
Kern:
Huur door huco getoetst en verlaagd van 524 naar 412. Nu beroept advocaat Hielkema zich namens verhuurder op de 'Poolse kwestie'. Huurprijsbescherming zou buiten werking gesteld moeten worden omdat verhuurder geen redelijk rendement zou kunnen halen bij deze huur, en dat zou strijdig zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarom wil hij nu dat de huurprijs vastgesteld wordt op € 850 . Dit is een van een hele serie van dit soort zaken, tot op heden gelukkig allemaal gewonnen door de huurders.

KR wijkt niet af van exclusieve rechtsgang huurprijzenrecht en gaat uit van door HuCo vastgestelde puntenaantal op 92 ipv 111. Verhuurder niet ontvankelijk verklaard.Samenvatting:
Huur door huco getoetst en verlaagd van 524 naar 412. Nu beroept advocaat Hielkema zich namens verhuurder op de 'Poolse kwestie'. Huurprijsbescherming zou buiten werking gesteld moeten worden omdat verhuurder geen redelijk rendement zou kunnen halen bij deze huur, en dat zou strijdig zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarom wil hij nu dat de huurprijs vastgesteld wordt op € 850 .. Dit is een van een hele serie van dit soort zaken, tot op heden gelukkig allemaal gewonnen door de huurders.

KR wijkt niet af van exclusieve rechtsgang huurprijzenrecht en gaat uit van door HuCo vastgestelde puntenaantal op 92 ipv 111. Verhuurder niet ontvankelijk verklaard.

Rechter:
Y.A.M. Yacobs  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
KR  
Winnaar:
huurder  
 
  Terug