Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 06-9613  
EBF nummer:
BIN 0549  
Datum uitspraak:
09-08-2006  
Titel:
Onverschuldigde betaling aan watereenheden  
Kern:
Huurder heeft over een bepaalde periode teveel betaald aan watereenheden. De teveel betaalde watereenheden zijn onverschuldigd betaald wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Dat verhuurder een onjuist aantal watereenheden in rekening heeft gebracht komt voor rekening en risico van verhuurder.

Samenvatting:
Tussen partijen bestaat een huurovereenkomst. Bijzondere bepaling is dat het waterverbruik voor rekening van de huurder komt. Verhuurder vraagt 4 a 5 watereenheden per maand. Huurder heeft ter ondersteuning een berekening van een inspecteur van een waterleidingbedrijf dat er 3 watereenheden gevraagd kunnen worden. Bij brieven heeft huurder laten weten dat zij het teveel betaalde (?715,-) terug wil.

De kanonrechter oordeelt als volgt.
De verhuurder heeft de periode waarover huurder teveel watereenheden heeft betaald niet betwist. De teveel betaalde watereenheden zijn onverschuldigd betaald wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Het feit dat verhuurder een onjuist aantal watereenheden in rekening heeft gebracht komt voor rekening en risico van verhuurder. Als contractspartij kan verhuurder zelf het waterleidingbedrijf aanspreken ter vergoeding van het door hem teveel betaalde aan watergeld. Verhuurder heeft de berekening die huurder heeft ingebracht niet betwist dus de kantonrechter gaat uit van de juistheid van deze gegevens.
De kantonrechter veroordeelt de verhuurder tot betaling van ?715,-.

Rechter:
Mr. M.L. Tan  
Gemachtigde:
Commandeur  
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 2 bijlagen. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug