Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 11-44077  
EBF nummer:
ASD1016  
Datum uitspraak:
09-08-2012  
Titel:
afvoeren inboedel zonder recht of titel  
Kern:
Woningbouwcorporatie (Rochdale) moet schadevergoeding aan huurder betalen na het zonder recht of titel leeghalen van de woning, waardoor de inboedel als verloren beschouwd moest worden.

Samenvatting:
Tijdens zijn afwezigheid zijn huisraad e.d. op straat gezet, voor fatale datum van ontruiming. Politie weigert aangifte op te nemen. Rochdale wist dat een nicht van de huurder als zaakwaarnemer aangesteld was.
De kantonrechter kondigt aan de schade op grond van schatting vast te zullen stellen als partijen niet tot een schikking komen. Op 16 oktober 2012 is een schikking van € 15.000 overeengekomen.

Rechter:
mr. E.R.S.M Marres  
Gemachtigde:
Anita de Haan  
Instantie:
Kantonrechter  
Winnaar:
huurder (schikking)  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug