Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 11-8731  
EBF nummer:
PPF1205 / BIN12  
Datum uitspraak:
19-02-2013  
Titel:
Structurele wanverhouding / Poolse kwestie / EVRM / beëindiging huurovereenkomst afgewezen  
Kern:
Verhuurder vindt rendement verhuur onvoldoende (Poolse kwestie). Sedert 1 januari 1993 huurt Nouwens zijn woning van Hippos voor toen 910 gulden kale huur plus 40 gulden servicekosten per maand en sedert 1 juli 2010 voor 505,17 euro kale huur per maand. Eind december 2010 stelt verhuurder voor de huurprijs per 1 april 2012 te verhogen naar 1.800 euro per maand onder verwijzing naar Europese wetgeving over bescherming van het eigendomsrecht en het recht op een redelijk rendement, naar de onverbindendheid van de nationale huurbeschermingswetgeving en naar de WOZ-waarde. Huurder gaat hiermee niet accoord, waarna verhuurder via zijn advocaat Hielkema ? ja, hij weer - bij de kantonrechter een procedure start tot ontruiming van huurder subsidiair tot vaststelling van de huurprijs op 1.800 euro per maand. Dit op basis van een uitspraak van het Europees Hof over een huurkwestie in Polen. Advocaat Hielkema gebruikt dit om de hele Nederlandse huurprijsbescherming ter discussie te stellen. Eerdere beroepen op deze zaak zijn goed gemotiveerd afgewezen door de kantonrechter. Zaak gewonnen op alle onderdelen, vonnis volgt.

Samenvatting:
Verhuurder vindt rendement verhuur onvoldoende (Poolse kwestie). Sedert 1 januari 1993 huurt Nouwens zijn woning van Hippos voor toen 910 gulden kale huur plus 40 gulden servicekosten per maand en sedert 1 juli 2010 voor 505,17 euro kale huur per maand. Eind december 2010 stelt verhuurder voor de huurprijs per 1 april 2012 te verhogen naar 1.800 euro per maand onder verwijzing naar Europese wetgeving over bescherming van het eigendomsrecht en het recht op een redelijk rendement, naar de onverbindendheid van de nationale huurbeschermingswetgeving en naar de WOZ-waarde. Huurder gaat hiermee niet accoord, waarna verhuurder via zijn advocaat Hielkema ? ja, hij weer - bij de kantonrechter een procedure start tot ontruiming van huurder subsidiair tot vaststelling van de huurprijs op 1.800 euro per maand. Dit op basis van een uitspraak van het Europees Hof over een huurkwestie in Polen. Advocaat Hielkema gebruikt dit om de hele Nederlandse huurprijsbescherming ter discussie te stellen. Eerdere beroepen op deze zaak zijn goed gemotiveerd afgewezen door de kantonrechter. Zaak gewonnen op alle onderdelen, vonnis volgt.

Rechter:
Toorman / Rang / Huijzer  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug