Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1278466  
EBF nummer:
_OZ1058  
Datum uitspraak:
22-02-2013  
Titel:
ontruimingseis wegens spullen in trappenhuis, overlast en niet overeengekomen gebruik deel zolder  
Kern:
als reactie op onderhoudsklachten eist verhuurder ontruiming en vangt bot.

Samenvatting:
Advocaat heeft onderhoudskwestie opgepakt. En passant werd huurder gedagvaard met een ontruimingseis. Overlast, illegaal in gebruik van een deel van de zolder en hinderlijke spullen in het trappenhuis werden als gronden aangevoerd. De overlast is niet onderbouwd met meer dan een verklaring over een incident met een ondertussen vertrokken buur, de spullen in het trappenhuis is weliswaar geen juist gebruik, maar levert geen tekortkoming op die een ontruiming rechtvaardigt en wat betreft het illegaal in gebruik nemen is dit niet bewezen. De huurcommissie had dat deel van de zolder niet meegenomen in de telling, maar is niet de partij die vaststelt wat tot het gehuurde behoort en er zijn geen aanwijzingen in huurovereenkomst of elders dat dit deel van de zolder niet tot het gehuurde zou behoren. Overigens zou een onterecht gebruik ook volgens de rechter niet een ontruiming rechtvaardigen, ook niet als de drie punten in samenhang bezien worden.

Rechter:
R.A. Overbosch  
Gemachtigde:
Henri Sarolea  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug