Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
166/06 SKG  
EBF nummer:
OZP 0621 t/m OZ  
Datum uitspraak:
04-05-2006  
Titel:
Renovatie woning geen gegronde reden voor be?indiging huurovereenkomst.  
Kern:
De renovatie valt, in het kader van de huurverhoudingen tussen partijen, niet als dringend eigen gebruik aan te merken. Verhuurder heeft niet aannemelijk gemaakt dat het complex in een zodanige staat verkeert dat renovatie noodzakelijk is.

Samenvatting:
Het Hof zal de volgende vraag moeten beantwoorden. Kan verhuurder zich met succes beroepen op een be?indigingsgrond (gelet op art. 7:274 lid 1 sub c BW). Verhuurder moet aannemelijk maken dat hij het gehuurde nodig heeft wegens dringend eigen gebruik. De verhuurder wil het wooncomplex laten renoveren. Het Hof toetst op de technische staat van het gehuurde en of het economisch rendabel is.

Verhuurder heeft het erfpachtrecht over een complex verworven. Sindsdien maakt verhuurder plannen voor een renovatie. Daarna wil hij panden gaan verkopen. Veel huurders zijn al verhuisd. Aan de huurders die nog in het complex wonen heeft verhuurder een brief geschreven waarin hij de huur opzegt wegens dringend eigen gebruik.
Tevens heeft verhuurder het wooncomplex aangekocht in overleg met het stadsdeel. Het stadsdeel heeft dit project als stadsvernieuwingsproject aangemerkt.

Het Hof oordeelt als volgt. De verhuurder heeft niet genoeg aannemelijk gemaakt dat het complex in een zodanige staat verkeert dat renovatie noodzakelijk is. Ook is niet gebleken dat wanneer verhuurder de woningen in stand zou houden, daaraan zodanige kosten zijn verbonden dat dit niet van verhuurder zou kunnen worden ge?ist.
Aannemelijk is, vanuit de achterliggende bedoeling van de verhuurder, dat de aankoop van het complex plus de beoogde renovatie bedoeld waren om de gerenoveerde woningen te verkopen. Dat verhuurder tegemoet komt in het standpunt van het stadsdeel doet daar aan niet af. Verhuurder heeft niet voldaan aan de be?indigingsgrond van art. 7:274 lid 1 sub c BW. Voor een ontbinding van de huurovereenkomst is daarom geen grond.

Rechter:
Mrs. N. van Lingen, R.J.F  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Gerechtshof  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug