Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 1032/07  
EBF nummer:
AMO 027  
Datum uitspraak:
04-01-2008  
Titel:
Beeindiging huur vanwege renovatie.  
Kern:
Verhuurder wil de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik. De renovatie aan de woning moet een bouwkundige en financi?le noodzaak hebben.

Samenvatting:
De kantonrechter heeft de vordering van de verhuurder om de huurovereenkomst te be?indigen wegens dringend eigen gebruik, afgewezen.

Verhuurder heeft de woning nodig wegens dringend eigen gebruik. Het complex wat deel uitmaakt van een rijksmonument moet dringend worden gerenoveerd en dit kan niet zonder be?indiging van de huur (art. 7:274 lid 1 sub c BW). De instandhouding en herstel van de monumentale kwaliteit speelt een belangrijke rol. Het pand heeft een slechte fundering en is daardoor erg verzakt. De werkzaamheden zullen zeer ingrijpend zijn en daardoor zal de huurder er niet kunnen blijven wonen. De appartementen zullen na voltooiing van de werkzaamheden verkocht gaan worden, omdat de renovatie de verliezen van de bestaande huur niet kunnen bekostigen.

De beslissing van de kantonrechter luidt als volgt.
Het staat vast dat voor het funderingsherstel een monumentenvergunning is verleend. Dat de vereiste bouwvergunning is verleend staat niet vast. Het is daarom te onzeker of de werkzaamheden op korte termijn zullen plaatsvinden en dat om die reden de huurder de woning zou moeten verlaten. De onderbouwing van de financi?le noodzaak dat de appartementen verkocht moeten worden is onvoldoende onderbouwd.
De vordering van de verhuurder wordt afgewezen.

Rechter:
Mr. R.A.J. van der Linde  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug