Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 13-279  
EBF nummer:
__W1207  
Datum uitspraak:
17-07-2013  
Titel:
Afdwinging van plaastings dubbelglas bij de verhuurder.  
Kern:
Huurster dwingt overeengekomen dubbelglas af. Rechter wijst de eis af omdat de verhuurder bereid is om als nog het dubbel glas te plaatsen en de huurster een extra luxe voorziening wilde in de vorm van draai/kiepramen wilde ontvangen.

Samenvatting:
Huurster wenst dubbel glas, was eerst verzocht door stadsdeel om geluidsoverlast te verhinderen maar beheerder Rock Beheer wilde niet meewerken. Vervolgens heeft vh ivm splitsing aangeboden dubbel glas te plaatsen, maar vraagt daarvoor een flink bedrag van huurder en stelt dat huurder suskasten moet betalen.
Inmiddels heeft de verhuurder wel bij de woningen onder en boven de huurster dubbel glas in de bestaande kozijnen. Huurster is akkoord gegaan met plaatsing van dubbel glas waarbij de huur met 15 euro per maand verhoogt zal worden.

Huurster vordert de verhuurder tot het plaatsen van dubbel glas aan de voorzijde van het gehuurde. Het glas dient in de bestaande kozijnen, niet voorzien van suskasten, te worden aangebracht. Dit op laste van een dwangsom met vordering dat de verhuurder de proceskosten moet betalen.
Huurster verstaat voorzetramen niet als dubbelglas. De ramen dien net zo als bij de woningen onder en boven haar uitgevoerd te worden.

Verhuurder verweerd zicht. De huurster wilde niet mee werken toen het dubbel glas in de woningen onder en boven haar werd geplaatst. Dat de subsidie regeling voor dubbelglas nu is komen te vervallen en alleen nog inclusief suskasten kan worden aangevraagd. Wat de investering duurder maakt. Daarnaast is de verhuurder niet bereid aan de eis te voldoen de kozijen in sponningen te plaatsen die kunnen draaien en kiepen. Deze aanpassing vergt een veel grotere investering en staat niet in verhouding met de voorgestelde €15,- huurverhoging.

De rechter heeft de eis van de huurster afgewezen, dit omdat de verhuurder zich bereid heeft verklaard om de overeenkomst alsnog na te komen, het plaatsen van dubbel glas in bestaande kozijnen en dat de huurster geen duurder voorziening met draai/kiepramen kan verlangen voor een huurverhoging van €15,- per maand. Huurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Rechter:
Mr. A.W.J. Ros  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Privaatrecht  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug