Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1398066kk expl 12-172  
EBF nummer:
__Z1265  
Datum uitspraak:
28-01-2013  
Titel:
huurbeding en verreking onverschuldigde betaling  
Kern:
hypotheekbank stelt dat verhuurder ernstig tekort is geschoten door de woning te verhuren en houdt de mogelijkheid van eventuele executie open. Verhuurder zegt de huur op en eist ontruiming in kort geding

Samenvatting:
Verhuurder daagt huurder in kort geding om tot ontruiming te komen, ze zou de woning zelf willen bewonen vanwege het huurbeding in de hypotheek. Ook stelt verhuurder dat het verrekenen van openstaande vordering door het inhouden van de vorderingen op de huur is in tegenspraak met de contractuele voorwaarden. Rechter oordeelt dat de opzeggingsgronden niet afdoende toegelicht zijn, daar komt bij dat er zowel gesteld is dat vh zelf de woning gaat bewonen als dat de woning verkocht gaat worden. onverschuldigd betaalde huur mag wel ingehouden worden, contractuele voorwaarden worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Heti nhouden van de waarborgsom wordt door de rechter niet akkoord bevonden, het enkele feit dat de huurcie de huur verlaagd heeft waardoor de waarborgsom 5x een maand huur bedraagt is niet genoeg voor de kort geding rechter

Rechter:
F van der Hoek  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
rechtbank amsterdam kort  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug