Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.066.104/01  
EBF nummer:
PPF1106  
Datum uitspraak:
03-05-2011  
Titel:
Verhuurder wil huurprijs met 100% verhogen van 845,41 euro naar 1.850,- euro per maand  
Kern:
Verhuurder wil geliberaliseerde huurprijs per 1.7.2008 verhogen van 845,41 euro naar 1.850,- euro per maand. Zaak door huurder gewonnen bij KR, verhuurder gaat in beroep. In hoger beroep wijst het Hof de eis van de verhuurder nogmaals af. Op de zelfde gronden als de kantonrechter.

Samenvatting:
Verhuurder vraagt het Hof alsnog de vordering gedaan bij de kantonrechter toe te wijzen. Verhuurder heeft 36 vergelijkbare woonruimte aangedragen die recent zijn verhuurd. Dit om de marktwaarde in Amsterdam Zuid weer te geven en de redelijkheid van de huurverhoging aan te tonen. Daarnaast stelt dat de aanschrijving van de gemeente op het pand met betrekking tot het onderhoud geen invloed hebben op de marktwaarde van de gehuurde woning. In het huurovereenkomst staat dat er elk jaar een indexering plaatsvind en eens in de 5 jaar een marktconforme huurprijsaanpassing mag plaats vinden.

Huurders stelt net als bij de kantonrechter dat de 36 verhuurder huizen die als reverentie dienen niet met het gehuurde te vergelijken zijn. Deze zijn op 3 na veel groter dan het huurder en allemaal recent gerenoveerd en voorzien van individuele stook gelegenheden. Tevens kampt de woning met ernstige onderhoudsgebrek en, dit verklaard ook de aanschrijving. De woning kan daarom nooit zo’n hoge marktprijs hebben en daarnaast is de grote huurverhoging op zich al onredelijk.

Het Hof beoordeeld dat de argumenten van de verhuurder geen stand houden en onvoldoende zijn gemotiveerd. Alle voorgedragen huurwoning om de marktprijs vast te stellen wijken kwam uitrusting en grote te veel af van het gehuurde om dit te kunnen vergelijken. De staat van onderhoud is veel slechter en er is geen eigen stook gelegenheid om deze kosten zelf te beïnvloeden. De voorgestelde huurverhoging is ook niet redelijk, de huurprijs stijgt met 100% en voorziet in geen enkel gewenningspatroon. De afgelopen jaren heeft de verhuurder verzuimd om de huur jaarlijks te verhogen, waardoor huurders hun uitgaven patroon hierop konden aanpassen.
Het hof neemt de uitspraak van de kantonrechter over en wijst de vordering van de verhuurder af. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten van de eerste en tweede aanleg.

Rechter:
J.C.W. Rang, J.W. Hoekzem  
Gemachtigde:
E.V. Bruinings  
Instantie:
Grechtshof  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug