Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 10-23236  
EBF nummer:
_OZ1034  
Datum uitspraak:
23-12-2010  
Titel:
Beroep van de verhuurder i.v.m. herstelmeldingsprocedure huurcommissie.  
Kern:
Verhuurder is het niet eens met de herstelmeldingsprocedure van de huurcommissie. Verhuurder stelt dat de gebreken veel eerder verholpen hadden kunnen zijn als de huurder hier volledig medewerking aan had verleend. De Kantonrechter stelt hem hier in gelijk en bepaald dat de huurder vanaf een eerder moment de volledig huurprijs verschuldigd is. Dit in tegen stelling tot de uitspraak van de Huurcommisie.

Samenvatting:
Tijdens de toetsingsprocedure nieuwe huurovereenkomst is de huurprijs vastgesteld op 589,50 euro i.p.v. 1.200,- euro. De Huurcommissie heeft teven twee gebreken geconstateerd en beoordeeld met een C categorie. Waardoor de huurprijs vanaf aanvang huurovereenkomst nogmaals werd verlaagd naar 235,80 euro in de maand. (d.d. 19mei 2009)
De Huurcommissie heeft de huurprijs op d.d. 7 april 2010 vast gesteld op 362,54 euro per maand omdat één gebrek is verholpen en per september 2010 gaat de huurprijs van 589,50 geleden.

Verhuurder is het hier niet mee eens en stelt dat de verhuurder de gebreken al veel eerder had kunnen verhelpen als de huurster hieraan had mee gewerkt. Dit heeft de huurder niet gedaan en toont dit aan door middel van de getuigenverklaringen van de aannemer die de werkzaamheden moest uitvoeren. De werkzaamheden zouden in juli al afgerond kunnen zijn. De verhuurder eist nu dat per 1 juli de volledige huurprijs van 598.50 euro verschuldigd is. Daarnaast eist verhuurder nog een aantal punten maar deze worden door de rechter afgewezen.

De huurder verweerd zich hier tegen en stelt de dat de moeder van de huurder verschillende keren te vergeefs op de woning heeft zitten wachten op de aannemen en dat deze niet was gekomen. De huurder was i.v.m. het overleiden van familie een kort periode in het buitenland maar dit is aan de verhuurder gecommuniceerd.

De rechter stelt de verhuurder in het gelijk. Hij heeft voldoende aan weten te tonen dat hij de gebreken eerder wilde verhelpen maar dat de huurder hier niet volledige medewerking aan heeft verleend en stelt daarom de huurprijs per 1 juli 2009 op 100% van maximaal redelijk. De overige eisen van de verhuurder en huurder worden afgewezen.
De huurder wordt veroordeeld in de proceskosten.


Rechter:
T.M.A. Löben Sels  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug