Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV13-12768  
EBF nummer:
__W1318  
Datum uitspraak:
06-11-2013  
Titel:
Dagvaarding ontbinden huurcontract wegens dringend eigen gebruik  
Kern:
Dagvaarding ontbinden huurcontract wegens dringend eigen gebruik, namelijk grondige renovatie. H wordt geen goed alternatief geboden.

Samenvatting:
Mevrouw mr. V.J.M.H.Y. van Haaster stuurt concept-dagvaarding, men overweegt het contract te laten ontbinden "wegens dringend eigen gebruik" i.h.k.v. een complexmatige renovatievoorstel. H kan terugkeren in de oude woning die echter is samengevoegd met de zolderbergingen, tegen hogere huurpijs, of verhuizen naar 1 hoog (woning is donkerder, heeft geen buitenruimte en geen zolder zoals oude woning). Daarnaast wordt de complexmatige aanpak betwist, aangezien de renovatie per trappenhuis geschiedt. Bovendien heeft de complexmatige aanpak niks te maken met het samenvoegen van 3 hoog en bergingen. H acht de geboden alternatieven geen optie. VH verwijt H slecht huurdersschap omdat VH er financieel bij inschiet, overige zolderbergingen zijn tegen vergoeding opgekocht van buren maar staan nu onverhuurd leeg. KR vindt echter dat dit een toestand is die VH zelf gecreeerd heeft en H niet aan te reken valt. Uitspraak: er zijn VH geen vorderingen toewijsbaar.

Rechter:
E.D. Bonga Sigmund  
Gemachtigde:
Emma Swart  
Instantie:
KR  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug