Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 11-236  
EBF nummer:
BIN1110  
Datum uitspraak:
31-03-2011  
Titel:
Verhuurder eist ontruiming i.v.m. opzegging jaar contract.  
Kern:
Ontruimingeis in kort geding. VH overlegt een vervalste huuropzegging. Ontruiming is afgewezen. Wel moet huurder huurachterstand voldoen en is H veroordeeld in de proceskosten.

Samenvatting:
Verhuurder heeft de woning voor een periode van één jaar verhuurd aan huurder. Een maand voor het einde van deze periode vraagt de verhuurder aan huurder of hij een nieuwe overeenkomst wil aangaan. 24 dagen voor het einde van de huurperiode schrijft de verhuurder de huurder dat i.v.m. persoonlijk omstandigheden de verhuurder de woonruimte zelf nodig heeft en zegt de huur op per einde periode van jaar termijn.
Huurder geeft aan hier niet meer akkoord te gaan en de te korte opzeg termijn niet te aanvaarden.
De verhuurder komt dan met een vaststellingsovereenkomst de huurder de woning zal verlaten. Hierop stuurt de huurder een voorstel huurverlaging van 615,- euro naar 448,72 euro kale huur per maand.

Verhuurder eist nu ontruiming van de woning per einde originele jaar overeenkomst. En de betaling van 2000,- euro i.v.m. achterstand huurbetaling.

Huurder verweert zich hier tegen. Huurder heeft altijd per e-mail contact gehad met de verhuurder nu komt de verhuurder met een vaststellingsovereenkomst die op brief is gesteld. De tekening van de brief klopt niet omdat de huurder deze overeenkomt nooit heeft ondertekend. De huurder heeft inmiddels de 2000,- euro huurachterstand voldaan aan de verhuurder en overlegt hiervoor een bewijsstuk.

De recht oordeelt dat de betastingseis van de verhuurder met 2000,- wordt verminderd en dat de ontruiming van de woning wordt afgewezen. Aangezien de vaststellingsovereenkomst wordt betwist kan in dit kortgeding geen diepgaand onderzoek worden gedaan naar deze opzeggingsbrief.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Geen  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug