Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 10-31166  
EBF nummer:
_OZ1056  
Datum uitspraak:
04-02-2011  
Titel:
Verhuurder eist ontruiming i.v.m. huurachterand, na verweer trekt verhuurder procedure in.  
Kern:
Onenigheid over huurpenningen, eis tot ontruiming i.v.m. vermeende achterstand. Na voeren van verweer trok de verhuurder de vordering in.

Samenvatting:
Verhuurder stelt dat de huurder een betalingsachterstand heeft. Daarom eist de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Met het verzoek dat de verhuurder deze ontruiming met sterke hand met uitvoeren en de huurder tot de periode van de ontruiming de geldende huurprijs verschuldigd is. Tot slot veroordeling van de huurder in de proceskosten.

Huurder voert verweer en stelt dat de geldende huurprijs 467,36 euro bedraagt en niet 550,50 euro zoals de verhuurder beweerd. Huurder heeft altijd de 467,36 euro betaald waardoor er geen huurachterstand is ontstaan.

Verhuurder trek zijn procedure in.
Huurder verzoekt om uitspraak en een proceskostenveroordeling.

De rechter beslist dat de verhuurder in de proceskosten wordt veroordeeld omdat hij de procedure heeft ingetrokken. Inhoudelijk doet de verhuurder geen uitspraak.

Rechter:
R.A. Overbosch  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug