Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.121.496/01  
EBF nummer:
PPF1309  
Datum uitspraak:
14-01-2014  
Titel:
Geen beëindiging huurovereenkomst vanwege structurele wanverhouding (Amstel 173)  
Kern:
Verhuurder legt zich niet neer bij uitspraak van kantonrechter en doet bij het Hof een beroep op de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik wegens structurele wanverhouding tussen tussen huuropbrengst en exploitatiekosten. Voor alle huurders van groot belang om dit soort zaken te blijven winnen. Voortzetting van BIN 1343. Zaak gewonnen: het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Samenvatting:
Verhuurder legt zich niet neer bij uitspraak van kantonrechter en doet bij het Hof een beroep op de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik wegens structurele wanverhouding tussen tussen huuropbrengst en exploitatiekosten. Voor alle huurders van groot belang om dit soort zaken te blijven winnen. Voortzetting van BIN 1343. Zaak gewonnen: het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

H’s hebben een verklaring van de vorige vh in het geding gebracht en foto’s overgelegd waaruit blijkt dat de vorige vh zelf heeft meegeholpen met de verbouwing. De grieven falen. Vh heeft onvoldoende onderbouwd dat H de zolder zonder toestemming van de vorige vh heeft verbouwd.

Dringend eigen gebruik. Het hof neemt niet alleen het rendement dat vh behaalt met de derde etage in beschouwing maar het rendement van het gehele pand, aangezien dat niet is gesplitst. Hij krijgt beneden een redelijke huurprijs en hij zou de tweede etage kunnen verhuren. Dan is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het rendement van het pand zodanig structureel tekortschiet dat hij de gehuurde etage dringend nodig heeft voor eigen gebruik ten einde dat rendement te verbeteren. Vonnis a quo bekrachtigd.

Rechter:
Rang / Huijzer / Polak  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
Huurders  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug