Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
2617042 \ EA VERZ 13-1419  
EBF nummer:
__Z1352  
Datum uitspraak:
21-10-2014  
Titel:
7:243, ketelvervanging beschikking  
Kern:
H wil HR-ketel en doet voorstel voor huurverhoging. Hierin is abusievelijk niet de kosten van de bestaande ketel afgetrokken van het in een huurverhoging om te rekenen investeringsbedrag.
VH/rechter menen daarnaast dat 10 jr afschrijftermijn ketel redelijk is, omdat een verzoek iedere 10 jr gedaan kan worden. Er wordt dus geen aansluiting gezocht bij de 15jr termijn van de huurcie voor ketels.
Aangezien er een VvE is, had er gelijk ingestoken moeten worden voor een vervangende machtiging.

Samenvatting:
H wil HR-ketel en doet voorstel voor huurverhoging. Hierin is abusievelijk niet de kosten van de bestaande ketel afgetrokken van het in een huurverhoging om te rekenen investeringsbedrag.
VH/rechter menen daarnaast dat 10 jr afschrijftermijn ketel redelijk is, omdat een verzoek iedere 10 jr gedaan kan worden. Er wordt dus geen aansluiting gezocht bij de 15jr termijn van de huurcie voor ketels.
Aangezien er een VvE is, had er gelijk ingestoken moeten worden voor een vervangende machtiging.

De beslissing van de rechter is dat er verder gerekend mag worden door huurders op een termijn van 10jr, de vh mag reageren en hij houdt verder de beslissing aan. Hierna is in het eindvonnis de rechter meegegaan in het feit dat de schoorsteenaanpassingen op 25 jaar afschrijftermijn gezet kunnen worden, maar handhaaft de 10jr afschrijftermijn voor de ketel, zonder in te gaan op het argument waarom het 15 jaar zou moeten zijn en waarom de bestaande ketel afgetrokken zou moeten worden van het investeringsbedrag voor de nieuwe ketel.