Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
EA 13-11878  
EBF nummer:
PPF1305  
Datum uitspraak:
16-04-2014  
Titel:
7:243 BW redelijk verzoek HRketel ipv gaskachel  
Kern:
Huurder verzoekt om HR-CV ter vervanging van de gaskachel en biedt een kostendekkende huurverhoging. Rechter wijst verzoek af omdat deze de wettekst dusdanig interpreteert dat alleen als er al een CV-installatie is, de ketel onder dit artikel vervangen zou mogen worden worden tegen een redelijk bod. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij een eerder vonnis uit 2006
Verhuurder had niet gedagvaard hoeven worden, alleen de eigenaar omdat de verhuurder geen cojntractspartij is.

Samenvatting:
Afdwingen energiebesparende maatregelen. Aanleg cv middels een beroep op art. 7:243 Burgerlijk Wetboek (afdwingen energiebesparende maatregelen. Woning heeft twee slaapkamers op de derde etage. Het is een oudbouwwoning met een gaskachel als verwarmingsbron. Huurster heeft een relatief hoge gasrekening, maar desondanks heeft zij het ‘s winters erg koud in de woning. Om die reden wil zij graag cv in haar woning en is zij bereid daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen. Verhuurder Key & Stefels vindt het aanleggen van cv echter onrendabel en wil het daarom niet doen.

Huurder verzoekt om HR-CV ter vervanging van de gaskachel en biedt een kostendekkende huurverhoging. Rechter wijst verzoek af omdat deze de wettekst dusdanig interpreteert dat alleen als er al een CV-installatie is, de ketel onder dit artikel vervangen zou mogen worden worden tegen een redelijk bod. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij een eerder vonnis uit 2006
Verhuurder had niet gedagvaard hoeven worden, alleen de eigenaar omdat de verhuurder geen cojntractspartij is.

Rechter:
Terwee  
Gemachtigde:
Marco Zweers  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
eigenaar  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug