Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
13/02738  
EBF nummer:
PPF1205  
Datum uitspraak:
04-04-2014  
Titel:
Arrest Hoge Raad over 'Poolse kwestie': afwijzing extreme huurverhoging ivm 'rendement' verhuurder (Poolse kwestie)  
Kern:
Nederlands huurrecht niet in strijd met Europees Verdrag Rechten van de Mens. Niet rendement verhuurder maar huurprijsregels zijn van toepassing. Extreme huurverhoging van € 500 naar € 1800 gaat definitief niet door.

Samenvatting:
Verhuurder vindt rendement verhuur onvoldoende (Poolse kwestie). Sedert 1 januari 1993 huurt Nouwens zijn woning van Hippos voor toen 910 gulden kale huur plus 40 gulden servicekosten per maand en sedert 1 juli 2010 voor 505,17 euro kale huur per maand. Eind december 2010 stelt verhuurder voor de huurprijs per 1 april 2012 te verhogen naar 1.800 euro per maand onder verwijzing naar Europese wetgeving over bescherming van het eigendomsrecht en het recht op een redelijk rendement, naar de onverbindendheid van de nationale huurbeschermingswetgeving en naar de WOZ-waarde. Huurder gaat hiermee niet accoord, waarna verhuurder via zijn advocaat Hielkema – ja, hij weer - bij de kantonrechter een procedure start tot ontruiming van huurder subsidiair tot vaststelling van de huurprijs op 1.800 euro per maand. Dit op basis van een uitspraak van het Europees Hof over een huurkwestie in Polen. Advocaat Hielkema gebruikt dit om de hele Nederlandse huurprijsbescherming ter discussie te stellen. Eerdere beroepen op deze zaak zijn goed gemotiveerd afgewezen door de kantonrechter. Zaak gewonnen op alle onderdelen bij het Gerechtshof en na cassatie door de verhuurder ook bekrachtigd door de Hoge Raad.

Rechter:
Hoge Raad  
Gemachtigde:
Panholzer / Worp  
Instantie:
Hoge Raad  
Winnaar:
Huurders  
 
  Terug