Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 13-17082  
EBF nummer:
__Z1331  
Datum uitspraak:
01-05-2014  
Titel:
onderverhuur wanprestatie, maar niet voldoende voor ontruiming  
Kern:
wanprestatie (kamerverhuur zonder schriftelijke toestemming) niet van voldoende gewicht om ontbinding huurovereenkomst toe te wijzen. Dit mede omdat de gedaagde heeft gehandeld uit sociale motieven en van woekerwinst niet is gebleken. H heeft zelf aangegeven de onderverhuur te beeindigen. AWJ R

Samenvatting:
Huurder heeft af en toe inwoners tegen onkostenvergoeding en modnelinge toezegging oude verhuurder dat dit mag. Nieuwe verhuurder dagvaardt met onruimingseis.
Onderverhuur. Aan te nemen is dat de voorgaand vh op de hoogte was van de kamerverhuur. Er is geen sprake van schriftelijke toestemming die de huidige vh tegen zich zou moeten laten gelden. Van schending van het ohverbod kan eerst sprake zijn vanaf eigendomverwerving, terwijl het aantal verhuurde kamers inmiddels is beperkt tot één en H heeft toegezegd na afloop van deze kamerhuur zonder schriftelijke toestemming van vh geen kamers meer te zullen verhuren. Daardoor wanprestatie niet van voldoende gewicht om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen. De ktr. neemt in aanmerking dat van woekerwinst niet is gebleken en dat veeleer valt aan te nemen dat H heeft gehandeld uit sociale motieven.

Rechter:
AWJ Ros  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
Verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug