Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 13-23001  
EBF nummer:
Z1341  
Datum uitspraak:
05-06-2014  
Titel:
Vaststelling punten woonomgeving  
Kern:
Kantonrechter volgt huurcommissie bij vaststelling punten woonomgeving. Huurprijs vastgesteld op € 2,05 minder dan de liberalisatiegrens (verlaging van € 1.000 naar € 678,97 per maand).

Samenvatting:
Ondanks de uitvoerige uiteenzetting van de (advocaat van de) verhuurder, stelt de kantonrechter de punten voor de woonomgeving vast conform de uitspraak van de huurcommissie. De rechter overweegt dat de veroudering van het puntenboek op zichzelf geen reden is om meer punten toe te kennen, daar het gaat om de vraag of het voorzieningenniveau in de omgeving van de woonruimte tegenwoordig ingrijpend is gewijzigd ten opzichte van de tijd waarin het puntenboek werd opgesteld. Dat is in dit geval niet gebleken. Voorts heeft de wetgever objectivering beoogt, zodat daarom niet snel moet worden afgeweken van de beoordeling door huurcommissie. Er is geen sprake van strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid omdat de maximaal toegestane huurprijs minimaal afwijkt van de liberalisatiegrens, zoals door de verhuurder betoogd.

Rechter:
mr. A.W.J. Ros  
Gemachtigde:
G.C. Zijlstra  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam, kant  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug