Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 06-13974  
EBF nummer:
BAA 0620  
Datum uitspraak:
23-10-2006  
Titel:
Besluit kleine herstellingen.  
Kern:
Partijen twisten of het slecht functioneren van een ventilatiekanaal een tekortkoming aan de zijde van de huurder is of aan de zijde van de verhuurder. Kantonrechter voert aan dat niet belangrijk is wie het heeft gedaan, maar dat er gekeken moet worden naar wat er in de wet vermeld staat.

Samenvatting:
Bij uitspraak van de huurcommissie is de huurprijs verlaagd tot 40% van de maximaal redelijke huurprijs wegens gebreken. De gebreken in de woning zijn dat het ventilatiekanaal in de douche/ toiletruimte niet werkt en is verstopt met puin vanwege een uitgevoerde renovatie aan de bovenverdieping.
Verhuurder geeft aan dat het slecht functioneren te wijten is aan huurder omdat huurder zelf het ventilatiekanaal moet schoon houden. Huurder vindt dat verhuurder verantwoordelijk is voor de ontstopping van het ventilatiekanaal.

De kantonrechter heeft als volgt gesproken.
Partijen twisten of het slecht functioneren van het ventilatiekanaal een tekortkoming aan de zijde van de huurder is of aan de zijde van de verhuurder. Kantonrechter voert aan dat niet belangrijk is wie het heeft gedaan, maar dat er gekeken moet worden naar wat er in de wet vermeld staat. In het besluit kleine herstellingen staat vermeld dat schoonmaakwerkzaamheden slechts betrekking kunnen hebben op werkzaamheden die bereikbaar zijn voor de huurder en zonder noemenswaardige kosten worden verricht. De afspraak die tussen partijen is gemaakt gaat niet op, omdat een ventilatiekanaal moeilijk bereikbaar is voor de huurder. Het schoonhouden van het ventilatiekanaal blijft dus de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Uit het voorgaande heeft de huurder recht op huurverlaging.

Rechter:
Mr. C.L.J.M. de Waal  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug