Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 14-601  
EBF nummer:
ppf13-12  
Datum uitspraak:
22-07-2014  
Titel:
inkomensafhankelijke huurverhoging voor woningen met huurprijzen boven liberalisatiegrens, maar met niet-geliberaliseerde overeenkomsten  
Kern:
H vecht discrepantie aan tussen bedoeling wetgever inkomensafhankelijke huurverhoging en uitwerking. De rechter acht het maatschappelijk niet ongewenst dat de maximaal te vragen huurverhoging ook daadwerkelijk in rekening wordt gebracht bij mensen die nu al een huur betalen die ver boven de hedendaagse liberalisatiegrens (699,48€) ligt. Alleen grote maatschappelijke spanningen in combinatie met een onmachtige wetgever zou voor de rechter een reden zijn om de wetgever te corrigeren.

Samenvatting:
H heeft huurprijs rond 1000 euro. Krijgt 6,5% huurverhoging aangezegd op basis van inkomen (niet geliberaliseerde overeenkomst, van vóór 1-7-1994 oudbouw) en betoogt dat deze huurverhoging niet bijdraagt aan het tegengaan van scheef wonen, noch dat bij doorstroom er meer sociale woningen beschikbaar zouden komen omdat deze bij nieuwe verhuring zonder meer geliberaliseerd verhuurd kan worden.

Kantonrechter geeft huurder gelijk voorzover hij stelt dat de wet in zijn geval zijn doel zoals omschreven in de memorie van toelichting voorbijschiet. De rechter oordeelt dat het niet aan hem is om ad hoc in te grijpen tenzij er sprake zou zijn van maatschappelijk niet gewenste gevolgen, grote maatschappelijke spanneingen in combinatie met een onmachtige wetgever om de wet aan te passen. De kantonrechter is niet gebleken dat het maatschappelijk gezien ongewenst wordt bevonden dat bij dure niet-geliberaliseerde huurvoereenkomsten een inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd wordt.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier  
Gemachtigde:
C. Oosterwijk  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug