Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
86012  
EBF nummer:
 
Datum uitspraak:
02-09-2014  
Titel:
Geschillencommissie: Warmteleverancier aanspreekbaar op vervangen warmtewisselaar  
Kern:
Geschil o.g.v. de Warmtewet: warmteleverancier aansprakelijk voor vervanging warmtewisselaar.

Samenvatting:
De warmteafleveringsset in het huis van huurster was kapot. Vervanging heeft onnodig lang op zich laten wachten. Wel werden twee noodkachels geplaatst, maar dat leidde juist tot onnodige extra kosten.

De warmteleverancier (in de uitspraak: de ondernemer) is van mening dat de warmteafleveringsset niet tot het warmtenetwerk behoord.

In deze uitspraak wordt gesteld dat de warmteleverancier wel degelijk aansprakelijk is voor het zorgdragen voor vervanging van de warmtewisselaar, ook als is deze eigendom van een verhuurder. De geschillencommissie baseert zich hierbij op art. 8 van de Warmtewet.
In dit geval deed de huurster een beroep op schadevergoeding na uitval en verwezen leverancier en verhuurder naar elkaar.
De leverancier is veroordeeld tot een vergoeding van € 600.

Rechter:
niet van toepassing  
Gemachtigde:
onbekend  
Instantie:
Geschillencommissie Energ  
Winnaar:
huurster  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug