Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
201205919/1/A3  
EBF nummer:
 
Datum uitspraak:
09-10-2013  
Titel:
Raad van State: gemeente Amsterdam moet besluit Peildatum heroverwegen  
Kern:
De gemeente Amsterdam heeft bij het afgeven van de peildatum niet voldoende onderzoek gedaan naar het draagvlak onder bewoners en de concrete en reeële planning van het project. De Raad van State is van mening dat de gemeente de afwijzing van bezwaar van de huurders tegen het afgeven van de Peildatum moet heroverwegen.

Samenvatting:
De gemeente verstrekte op 1 augustus 2011 een peildatum voor project van Ymere in de Marnixtraat. Bewoners maakten bezwaar tegen dit besluit, de gemeente wees dat bezwaar af. De rechtbank heeft een hoger beroep afgewezen. De Raad van State is in hoger beroep van mening dat de gemeente deze afwijzing moet heroverwegen.

Grond voor dit besluit: de gemeente is niet nagegaan of er voldoende draagvlak onder bewoners was, en had kunnen weten dat dit niet het geval was. De gemeente is ook niet nagegaan of er een voldoende concrete en reële planning was, waaruit mocht worden afgeleid dat de renovatiewerkzaamheden binnen anderhalf jaar zouden aanvangen

Zie voor de volledige uitspraak:
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76042&summary_only=&q=ymere

(Overigens betekent volgens sommige mensen deze uitspraak alleen maar dat de gemeente het besluit over het bezwaar tegen de peildatum opnieuw moet nemen en dan meer informatie moet betrekken in haar besluit).

Rechter:
mr. H.G. Lubberdink ea  
Gemachtigde:
A.I. de Haan  
Instantie:
Raad van State  
Winnaar:
huurder  
 
  Terug