Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
746958 KK EXPL 06-40  
EBF nummer:
OZP 05101  
Datum uitspraak:
01-02-2006  
Titel:
Aansprakelijkheid gevolgschade  
Kern:
Huurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, nu zij de klacht heeft medegedeeld aan verhuurder en diens voorganger.

Samenvatting:
Verhuurder stelt dat huurder aansprakelijk is voor de schade nu zij niets heeft gedaan om de lekkage te voorkomen of te beperken, terwijl zij wist van de lekkage. Bovendien heeft huurder de woning niet tot nauwelijks bewoond. Verhuurder vordert ontruiming van het gehuurde.

Huurder stelt dat de lekkage al lange tijd bestaat en dat zij dit vele malen schriftelijk aan de verhuurder heeft medegedeeld.
Huurder heeft voorts gesteld dat zij vanwege klachten van depressieve aard een aantal maanden elders heeft gewoond.

De kantonrechter is van oordeel dat met de brief van 10 april 2002, namens huurder gericht aan de toenmalige verhuurder, waaronder ook te begrijpen haar mogelijke rechtsopvolger, in kennis is gesteld van lekkage in haar woning. Dat verhuurder de brief niet kent komt voor haar risico. Voorts geeft de huurder een aannemelijke reden waarom zij een aantal maanden weinig in haar woning heeft verbleven.
Ook komt daarbij kijken dat verhuurder de woning na aankoop heeft bezichtigd en waargenomen dat er vochtplekken waren en heeft geen nader onderzoek ingesteld. Deze omstandigheden rechtvaardigen niet ontruiming van het gehuurde.

Rechter:
J.H. Dantuma  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug