Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
2889189 CV EXPL 14-7633  
EBF nummer:
__W14018  
Datum uitspraak:
30-12-2014  
Titel:
Verhuurder gaat in hogerberoep na toetsing HuCo en kantonrechter steld de verhuurder in het gelijk.  
Kern:
Na verloren procedure Huco gaat verhuurder in verzet Dagvaarding voor zitting 22 maart. Rechter oordeelt dat er sprake is van een geliberaliseerde huurprijs en dat deze geïndexeerd wordt zoals overeengekomen in het huurcontract.

Samenvatting:
De huurder is een toetsingsprocedure gestart bij de Huurcommissie. De aanvangshuurprijs was € 950,- per maand. De huurcommissie heeft uitspraak gedaan en kwam op een huurprijs van € 566.96 per maand uit.
De verhuurder was het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en heeft de huurder gedagvaard om de huurprijs door de Kantonrechter te laten vast stellen.

In het tussenvonnis zijn een aantal punten vast gesteld:
*Beide partijen zijn overeengekomen dat de huurprijs van € 950,- redelijk is en dit is hierna niet meer weersproken.
* De verhuurder had aangegeven dat er sprake is van een huurachterstand de kantonrechter vraag om een uiteenzetting hiervan. Dit heeft de verhuurder versterkt
* De verhuurder heeft bij akte aangegeven dat de huurprijs per 1 juli wordt geïndexeerd, zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
De huurder heeft zich niet verzet tegen deze indexatie/huurverhoging.
* De verhuurder vordert een de proceskosten veroordeling en vordert de leges kosten van gemaakt bij de Huurcommissie.
* Tot slot wordt bepaald dat verliezende partij de proceskosten van de procedure moet betalen.

In het eindvonnis wordt vastgesteld dat de huurprijs vanaf de aanvang huurovereenkomst redelijk is en dat deze is vast gesteld op € 950,-, de huur wordt ook per 1 juli geïndexeerd.
De vordering van de leges kosten, gemaakt door de verhuurder, bij de Huurcommissie wordt toegewezen en huurder moet deze aan verhuurder betalen. Tot slot wordt de huurder veroordeeld de proceskosten te vergoeden.

Rechter:
P. van der Kolk - Nunes  
Gemachtigde:
Kees Oosterwijk  
Instantie:
Sector kanton  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug