Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.148.373/01  
EBF nummer:
PPF14009  
Datum uitspraak:
10-03-2015  
Titel:
label afwezig bij aangaan huurovereenkomst  
Kern:
woning vlg huurcommissie bij toetsingsprocedure 139 punten, geen label aanwezig. Vóór de zitting van de huurcommissie wordt een label afgegeven. Deze wordt niet meegenomen in waardering door de huurcommissie. verhuurder verliest daarna voor kantonrechter en hoger beroep wordt afgewezen. huur blijft dus bepaald op de telling zoals die was bij aangaan huurovereenkomst.

Samenvatting:
Huur is verlaagd van € 1300 naar € 664. Daarbij is energielabel niet gewaardeerd omdat het bij start van de verhuur nog niet was afgegeven, dat kwam pas later. Met dat label zou de huurprijs geliberaliseerd zijn en de huurverlaging dus niet doorgaan.
Tien maanden na aanvang huur wordt een energielabel voor de woning afgegeven. Huurcommissie en Ktr gaan er vanuit dat er geen energielabel is ten tijde van aanvang huurovereenkomst en gaan van het dienovereenkomstige puntental uit.

De Ktr kon het bewijsaanbod dat de woning bij afgifte energielabel identiek was als op het moment van aangaan huurovereenkomst passeren, nu beslissend is dat het energielabel na aanvang huurovereenkomst is afgegeven.

Het betoog dat de Ktr in het kader van art.11 lid 5 Uhw geen rekening heeft gehouden met het eerst na aanvang huurovereenkomst verstrekte energielabel, betreft de wijze van toepassing van dat artikel en niet de vraag of de rechter buiten het toepassingsbereik van de bepaling is getreden.

Er zijn geen gronden die leiden tot het oordeel dat het appelverbod doorbroken kan worden. Wijst het hoger beroep af.

Rechter:
Meijer  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
Verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug