Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 14-17768  
EBF nummer:
Z14049  
Datum uitspraak:
26-05-2015  
Titel:
Beroep tegen uitspraak HuCo achterstallig onderhoud  
Kern:
Huurder heeft procedure bij de Huurcommissie gewonnen op basis van 2 C-nulpunten. Verhuurder is het niet eens met deze uitspraak. Verhuurder stelt dat huurder enerzijds de gebreken niet juist heeft gemeld (verkeerde omschrijving gegeven van wat er stuk is) en anderzijds medewerking tot herstel heeft geweigerd. Rechter handhaaft de verlaging uitgesproken door de Huurcommissie en verplicht de verhuurder de te veel betaalde huur terug te betalen.

Samenvatting:
Huurder heeft schriftelijk melding gemaakt van de onderhoudsgebreken in zijn woning en heeft zich vervolgens tot de Huurcommissie gewend. De Huurcommissie heeft 2 C-nulpunten geconstateerd;
- een radiator in de woonkamer wordt niet warm, en;
- een kier in het deurkozijn in de slaapkamer.
De huurprijs wordt verlaagd naar 40% betaalde huur.

Kantonrechter oordeelt als volgt:
- er is geen reden om te twijfelen aan de waarnemingen van de rapporteur van de Huurcommissie waardoor wordt aangenomen dat de radiator inderdaad stuk was. Huurder had gemeld dat de radiator niet valt af te sluiten en niet werkt, terwijl de radiator niet warm wordt. Rechter stelt dat Rappange niet betwist dat er werkzaamheden aan de radiator zijn uitgevoerd, en dus dat de radiator ook stuk was.
- In maart 2014 heeft verhuurder schilder opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren. Huurder heeft hier toen niet aan meegewerkt. Rechter vindt onduidelijk wat er is besproken en afgesproken. En oordeelt daarom dat vanaf april 2014 een mildere huurverlaging gerechtvaardig is.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier (Kanton  
Gemachtigde:
WsWonen  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam, afde  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug