Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV EXPL 14-34653  
EBF nummer:
__Z14076  
Datum uitspraak:
30-06-2015  
Titel:
Jaarlijkse huurverhogingen  
Kern:
verhuurder vordert te verklaren voor recht de hoogte van de huurprijs plus veroordeling huurachterstand.
De verhuurder wil de huurverhogingen vanaf 1 juli 2009 t/m 1 juli 2014 terug vorderen bij de huurder. De rechter wijst de vordering af aangezien de verhuurder niet met het bezwaar naar de Huurcommissie is gegaan of het voorstel aangetekend heeft herhaald aan de huurder.

Samenvatting:
Door de verhuurder is geen huurprijsverhogingsvoorstel overlegd per 1 juli 2009, daarom wordt deze door de rechter afgewezen.

De huurder heeft tegen de huurverhogingsvoorstellen voor de jaren 2010 t/m 2012 bezwaar gemaakt op basis van onderhoudsgebreken. De verhuurder kon daarna op grond van artikel 7:253 lid 1 BW binnen 6 weken het huurverhogingsvoorstel ter toetsing aan de Huurcommissie voorleggen. De verhuurder heeft dit nagelaten en daarom worden de huurverhogingsvoorstellen voor de jaren 2010 t/m 2012 afgewezen.

Tegen de huurverhogingsvoorstellen voor de jaren 2013 en 2014 heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, echter de huurder heeft de huurverhoging ook niet betaald. De verhuurder moet dan op grond van artikel 253 lid 2 BW per aangetekende brief het voorstel alsnog doen toekomen aan de huurder. Dit heeft de verhuurder nagelaten, dus deze vordering wordt afgewezen.

Rechter:
Mr. Fruytier  
Gemachtigde:
Mr. Panholzer  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam, afde  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug