Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
geen  
EBF nummer:
PPF15001  
Datum uitspraak:
22-04-2015  
Titel:
Brits contract voor Amsterdamse huurwoning, cassatieadvies  
Kern:
Engelse huurder en verhuurder sluiten Brits contract voor A'damse huurwoning. KR en Hof verklaren all-in verlaging niet van toepassing. Cassatieadvies is negatief, omstandigheden te specifiek.

Samenvatting:
Britse verhuurder sluit contract met de Britse huurder voor een Amsterdamse woning waarbij contractueel Brits recht van toepassing is verklaard. Kantonrechter en het Hof gaan hier in mee. De verlaging van de all-in huur van 1600 naar 600 door de huurcommissie wordt teniet gedaan door te stellen dat sprake is van Engels recht. Een eventuele rechtskeuze zou in het huurrecht niet mogelijk moeten zijn. Het hof erkent dat er situaties kunnen zijn waarbij dan toch Nederlands recht moet worden toegepast, maar in dit geval niet. De regel dat bij all-in de huur naar 55% gaat raakt alleen de privaatrechtelijke verhouding tussen deze huurder en verhuurder, aldus het Hof. De bedoeling van art. 259 - voorkomen dat de huurprijsregels worden ontweken - is onvoldoende is om er anders over te oordelen. Bovendien is de huur “eigenlijk”(zonder de 55% korting) geliberaliseerd en huurder is geen arme domme huurder maar met verhuurder gelijkwaardige particulier.

Dit lijkt een deuk in de huurbescherming en een signaal aan alle buitenlandse verhuurders om aan landgenoten te verhuren, zodat het Nederlandse huurrecht kan worden omzeild. Daarom wordt cassatieadvies gevraagd. Advies is echter negatief. Daarbij speelt een rol dat huurder en verhuurder (grotendeels) in Engeland wonen en daar de overeenkomst hebben opgesteld. Huurder wordt door het Hof in deze kwestie niet als de zwakkere partij beschouwd. Verder gaat het om een all-in overeenkomt voor een woning die bij gewone verhuur geliberaliseerd zou zijn. De all-in regelgeving wordt niet gezien als een zwaarwegend publiek belang dat toepassing van voorrangsrregel rechtvaardigt (de regel die op basis van het Europees Verdrag regelt dat hier de NL rechtspraak toegepast zou moeten worden). Conclusie: deze situatie is te onzeker om cassatie te adviseren. Bij verlies zou bovendien voor huurders negatieve precedentwerking ontstaan.

Rechter:
geen  
Gemachtigde:
Harmen Meijerink  
Instantie:
Hoge Raad  
Winnaar:
niet doorgezet  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug