Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV EXPL 15-310  
EBF nummer:
Z14078  
Datum uitspraak:
21-07-2015  
Titel:
Gevorderde ontruiming na verhuur AirB&B  
Kern:
Huurder heeft via AirB&B in 2013 en 2014 haar woning 2 x 7 nachten verhuurd. Zij schiet daarmee tekort in de nakoming van haar contractuele verplichtingen. Verhuurder vordert ontbinding van overeenkomst. Gezien de aard en omvang van de tekortkoming en in aanmerking nemend de persoonlijke omstandigheden van huurder oordeelt de kantonrechter dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.

Samenvatting:
Huurder woont sinds 2008 in de woning en heeft tijdens haar vakantie in 2013 en haar vakantie in 2014 haar woning via AirB&B onderverhuurd voor 2 x 7 nachten. Nadat zij door de verhuurder (gemachtigde van) gewezen is op de overtreding (verbod op onderverhuur van gehele en gedeelte van de woning, algemene bepalingen 2003) heeft zij haar AirB&B account verwijderd. Rechter oordeelt dat de tekortkoming niet ernstig genoeg is om beëindiging van de overeenkomst te rechtvaardigen. Rechter neemt daarin ook de persoonlijke omstandigheden van huurder (financiën) mee.

Verhuurder vordert de inkomensten uit verhuur (€ 910.00). Huurder wordt veroordeelt deze kosten te voldoen met aftrek van de huur van de woning (2 weken - € 271.10) en gas water en elektra (€ 28.90). In totaal moet huurder € 610.00 aan verhuurder betalen.

De contractuele boete is ontoelaatbaar en hoeft huurder niet te betalen.

Rechter:
I.H.J. Konings (kantonrec  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam, afde  
Winnaar:
Beide  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug