Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 15-517  
EBF nummer:
geen EBF  
Datum uitspraak:
26-05-2015  
Titel:
Vakantieverhuur AirBnB in geliberaliseerde corporatiewoning  
Kern:
Kortdurende AirBnB verhuur rechtvaardigt niet direct ontruiming van vrouw met 2 jonge kinderen in kort geding

Samenvatting:
AirBnB verhuur in geliberaliseerde corporatie woning. H adverteert op AirBnB voor € 3.500 p/m. Vier recensies van kamerhuurders en van een large group. Er is geen huisbezoek afgelegd. H zegt bij gesprek op kantoor onder druk de huur op. Een week later stuurt H mail met verzoek de huuropzegging ongedaan te maken.
De door vh als ongewenst beoordeelde situatie is door H beëindigd. Een ordemaatregel is op dit moment niet aangewezen. Niet ondenkbaar is dat de bodemrechter zal oordelen dat H op ontoelaatbare wijze onder druk is gezet. Het gesprek werd gevoerd in het Engels. Gelet op de ongelijkheid van partijen, H heeft twee kinderen, had het op de weg van vh gelegen om met H de gevolgen van de opzegging te bespreken en zich te beraden om advies in te winnen.
H erkent te hebben onderverhuurd. In de bodemprocedure zullen zwaarte wanprestatie en omstandigheden van het geval moeten worden gewogen.
Vh meent dat korte toeristische onderverhuur onvoldoende is om de huurovereenkomst beëindigd te krijgen. Publicaties over AirBnB zijn niet allemaal even eenduidig. De gemeente noemde het voordeel dat personen met financiële problemen wellicht die problemen op deze wijze zouden kunnen aanpakken. De verhuur van een volledige woning wordt als onwenselijk gezien, zeker van een sociale huurwoning. Volgens de gemeente kan maximaal 60 dagen per jaar onderverhuurd worden. Welke de morele en/of maatschappelijke gronden zouden zijn om daarover dan bij sociale huurwoningen anders te denken dan bij geliberaliseerde woonruimte, is bepaald nog niet uitgekristalliseerd. Waar dit soort discussies in de media gevoerd worden, is het voorstelbaar dat voor huurders de grenzen moeilijk te trekken zijn. Gevraagde voorziening geweigerd.

Rechter:
Westhoff  
Gemachtigde:
Panholzer  
Instantie:
Rechtbank  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug