Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
14-31217  
EBF nummer:
__Z14069  
Datum uitspraak:
20-07-2015  
Titel:
te laat betaalde leges, toch toetsing huurprijs bij kantonrechter  
Kern:
h betaalde leges te laat wegens buitenslands verblijf, verzet tegen voorzittersuitspraak en daarna zaak aan kantonrechter voorgelegd. Deze oordeelt dat toegang tot de rechter op de voet van art 7:262 BW niet aan beperkingen onderhevig is.

Samenvatting:
H betaalt te veel huur, had procedure toetsing gestart maar was te laat met betaling leges. KR volgt argumenten H volledig en stelt huurprijs vast op € 536.01 per24 september 2013. Te laat afgemeld energielabe3l (na aanvang huurovereenkomst) telt niet mee, noch de later aangevoerde veiligheidspunten die de verhuurder in de oorspronkelijke berekening vergeten was "Daargelaten dat Libra op geen enkele manier heeft toegelicht waarom een bijtelling ter zake van veiligheid moet plaatsvinden, heeft zij die woningkwaliteit niet aan de overeengekomen huurprijs ten grondslag gellegd. Dat kan zij niet met terugwerkende kracht doen".

Rechter:
F van der Hoek  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
rechtbank  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug